CZ EN

Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů - 2013

Ministerstvo financí vydává novou metodiku „Průvodce metodikami pro realizaci PPP projektů - duben 2013“.

Jejím cílem je poskytnout uživatelům základní představu o činnostech a procesech, ke kterým dochází v rámci realizace PPP projektu. Jedná se o úvod do problematiky, na který navazují dílčí metodické materiály, které jednotlivé klíčové procesy popisují ve vyšší míře detailu. Tato příručka je tak vhodným výchozím materiálem ke studiu jednotlivých metodik a zároveň též svorníkem, který usnadní uživatelům orientaci v jednotlivých dokumentech. Metodika je aktuální k datu vydání (duben 2013) a reflektuje tak legislativu platnou k tomuto datu. Konkrétní postupy či ustanovení je proto nutné ověřit v platné legislativě.

Dokumenty ke stažení

 

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, 1105 - odd. Metodika rozpočtování; publikováno 13. května 2013

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář