CZ EN

Aklualizovaná Metodika vypracování studie proveditelnosti - PPP - 2013

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo metodický materiál -  Metodiku vypracování studie proveditelnosti. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice.

Pro možnost porovnání obsahu jednotlivých verzí metodik zveřejňujeme jak původní, tak aktualizované verze všech materiálů. Metodiky jsou aktuální k datu vydání (viz titulní strana) a reflektují tak legislativu platnou k tomuto datu. Konkrétní postupy či ustanovení je proto nutné ověřit v platné legislativě.

Dokumenty ke stažení

 

(V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Dokument bude průběžně aktualizován na základě zkušeností s vypracováním koncesních projektů .

Zdroj: MF - odb 11 Státní rozpočet, 1105 - odd. Metodika rozpočtování; Metodika vypracování studie proveditelnosti; aktualizováno 12.2012 / publikováno: 03.05.2013 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář