CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2020

ISSN 1804‐7971

Úvod a shrnutí

Globální ekonomický růst v loňském roce výrazně zpomalil a byl nejslabší od recese z přelomu let 2008 a 2009. I v následujících letech by přitom jeho dynamika měla navzdory mírnému oživení zůstat nízká. Daleko hlubší je pak oslabení růstu objemu světového obchodu.

Prohloubení napětí v globálních obchodních vztazích, nárůst protekcionismu a nejistota s nimi spojená způsobují světové ekonomice ztráty v podobě snížené důvěry podnikatelů i spotřebitelů v budoucí ekonomický vývoj, což v prvé řadě ovlivňuje investiční rozhodování. Oproti předchozí makroekonomické predikci se však intenzita negativních rizik mírně snížila. Naději vzbuzuje podpis první fáze obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou, ačkoliv některé zásadní otázky zatím nebyly vyřešeny. Rovněž se pro rok 2020 vyjasnila situace ohledně Spojeného království, které na konci ledna vystoupilo z Evropské unie s dohodou. Nadále však panuje nejistota, jak budou nastaveny budoucí vztahy s Evropskou unií po uplynutí přechodného období.

Vývoj v české ekonomice ve 3. čtvrtletí 2019 byl charakterizován očekávaným zpomalením hospodářského výkonu. Růst reálného hrubého domácího produktu očištěný o sezónní a kalendářní vlivy dosáhl 0,4 % mezičtvrtletně, resp. 2,5 % meziročně.

Na straně užití byl tažen spotřebou domácností, která se zvýšila o 3,3 % díky stále vysoké dynamice růstu objemu mezd a platů a sociálních dávek, ale i drobnému poklesu míry úspor. Spotřeba sektoru vládních institucí vlivem nárůstu zaměstnanosti i mezispotřeby vzrostla dokonce o 4,0 %.

Investice do fixního kapitálu vzrostly o 1,1 %, jejich dynamika tak zůstala nízká. Zatímco investice soukromých firem i sektoru vládních institucí reálně víceméně stagnovaly, poměrně silně se zvýšily investice domácností, zejména do bydlení. Z věcného pohledu investice nejvíce brzdil pokles nákupů strojů a zařízení.

Obdobně jako v předchozím čtvrtletí byl příspěvek zahraničního obchodu výrazně kladný. Na straně vývozu zboží se projevila nízká srovnávací základna minulého roku u exportu automobilů, růst dovozu zboží byl brzděn zpomalením domácí poptávky především u dovozně vysoce náročných investic. V bilanci služeb došlo k vysokému nárůstu dovozu podnikatelských služeb v oblasti výzkumu a vývoje nebo poradenství.

Pohled na vývoj české ekonomiky se v zásadě nemění. Odhadujeme, že reálný HDP v roce 2019 vzrostl o 2,5 %. Rovněž zachováváme predikci zpomalení ekonomiky na 2,0 % v roce 2020 vlivem slabší dynamiky domácí poptávky. V roce 2021 očekáváme díky pozvolnému oživení v zahraničí růst HDP o 2,2 %.

Ekonomický růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností, jež by měla odrážet stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení starobních důchodů. Mírně pozitivně by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba sektoru vládních institucí, stejně jako saldo zahraničního obchodu.

V listopadu 2019 se poprvé od října 2012 meziroční růst spotřebitelských cen dostal nad horní hranici tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Proinflační efekty kladné produkční mezery a zvyšování jednotkových nákladů práce jsou umocněny administrativními opatřeními a růstem cen potravin. S výjimkou posledního jmenovaného by v dalším období měl vliv těchto faktorů zvolna slábnout. Proto lze očekávat postupné přibližování inflace k cíli. Predikci průměrné míry inflace v roce 2020 v důsledku cenového vývoje v závěru minulého roku a vyšší očekávané ceny ropy zvyšujeme na 2,8 %, pro rok 2021 počítáme s inflací ve výši 2,2 %.

Od 2. čtvrtletí 2019 zaměstnanost z výběrového šetření víceméně stagnuje. Stále silný nedostatek zaměstnanců je primární bariérou pro další extenzivní růst produkce, ovšem v souvislosti s pomalejším růstem ekonomiky by poptávka po práci měla slábnout. Míra nezaměstnanosti v roce 2019 podle našeho odhadu dosáhla 2,0 %. S postupným uzavíráním produkční mezery očekáváme její mírné zvyšování na 2,2 % v roce 2020 a dále na 2,4 % v roce 2021.

V rámci běžného účtu platební bilance se přebytek bilance zboží po dosažení minima v 1. čtvrtletí 2019 opět zvyšuje. V poměrovém vyjádření by ale kladné saldo bilance zboží mělo letos vlivem slabé dynamiky globálního obchodu a domácí investiční poptávky stagnovat, v roce 2021 by se pak mohlo mírně zvýšit. Ostatní položky běžného účtu by se v poměru k HDP také měly měnit jen minimálně. Přebytek běžného účtu by se tak z odhadovaných 0,3 % HDP v roce 2019 mohl letos zvýšit na 0,6 % HDP a dále na 0,7 % HDP v roce 2021.

Odhad salda sektoru vládních institucí v roce 2019 ponecháváme na úrovni 0,3 % HDP. K celkovému výsledku zřejmě pozitivně přispělo přebytkové hotovostní hospodaření místních rozpočtů a zdravotních pojišťoven, které pravděpodobně převážilo nad deficitním hospodařením státního rozpočtu. Pro rok 2020 počítáme s vyrovnaným saldem. Relativní výše dluhu sektoru vládních institucí by se měla dále snižovat, a to až na 30,5 % HDP ke konci roku 2020.

Z hlediska vyspělosti české ekonomiky, kterou přibližuje tematická kapitola, se domníváme, že v minulém roce dosáhla ČR úrovně Španělska, vůči eurozóně tedy HDP na obyvatele při zohlednění odlišných cenových hladin činil 86 %. Komparativní cenová hladina však pravděpodobně odpovídala 69 % průměru eurozóny, stejně jako kupní síla výdělků.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2019 2020
Aktuální predikce Minulá predikce
Nominální hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 596 4 768 5 047 5 324 5 652 5 913 6 168 5 645 5 894
  růst v %, b.c. 6,5 3,7 5,9 5,5 6,2 4,6 4,3 5,9 4,4
Reálný hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,0 2,2 2,5 2,0
   Spotřeba domácností růst v %, s.c. 3,7 3,6 4,3 3,2 2,9 2,4 2,2 2,7 2,4
   Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,9 2,7 1,3 3,4 3,0 1,9 1,9 3,0 1,8
   Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 10,2 -3,1 3,7 7,6 1,0 0,9 2,0 0,9 0,7
   Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 1,4 1,1 -0,8 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3
   Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 -0,4 0,1 -0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,2 1,3 1,4 2,6 3,6 2,6 2,1 3,3 2,4
Míra inflace spotřebitelských cen průměr v % 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 2,8 2,2 2,8 2,6
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,4 1,9 1,6 1,4 0,2 -0,1 0,0 0,3 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 5,1 4,0 2,9 2,2 2,0 2,2 2,4 2,0 2,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 4,8 5,7 8,3 9,5 7,2 6,1 5,2 7,4 5,9
Saldo běžného účtu % HDP 0,2 1,6 1,7 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,4
Saldo sektoru vládních institucí % HDP -0,6 0,7 1,6 1,1 0,3 0,0 . 0,3 0,1
Předpoklady:                    
Měnový kurz CZK/EUR   27,3 27,0 26,3 25,6 25,7 25,4 25,1 25,7 25,5
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 0,6 0,4 1,0 2,0 1,5 1,4 1,4 1,5 1,2
Ropa Brent USD/barel 52 44 54 71 64 64 59 64 59
HDP eurozóny růst v %, s.c. 2,0 1,9 2,7 1,9 1,2 1,0 1,4 1,0 0,7

 

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 3.2.2020
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Zahr-nuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2021) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2023). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 14. lednu 2020, vybraná východiska predikce jsou vztažena k 6. lednu 2020.

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.