CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2014

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Podle aktuálních dat ČSÚ se reálný HDP ve 3. čtvrtletí 2013 mezičtvrtletně zvýšil o 0,2 %, v meziročním srovnání však ještě klesal. Odhadujeme, že oživování ekonomické aktivity pokračovalo i v závěru loňského roku. Přesto se HDP za celý rok 2013 pravděpodobně snížil o 1,4 %, a to zejména kvůli propadu investic do fixního kapitálu. V letošním roce by však ekonomika při kladném příspěvku domácí poptávky i zahraničního obchodu mohla vzrůst o 1,4 %. V roce 2015 by se růst HDP mohl zrychlit na 2,0 %.
Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 %. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,4 %.
Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce racionalizací počtu zaměstnanců by měla vést k faktické stagnaci zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad
předpokládáme též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky pohybovat okolo 7 %.
Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,2 %. Pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 4,3 %. Očekáváme totiž, že přesun 2 p. b. statutární sazby zdravotního pojištění ze zaměstnavatele na zaměstnance bude zaměstnancům zčásti kompenzován zvýšením mzdy.
Odhadujeme, že deficit vládního sektoru v roce 2013 dosáhl 2,5 % HDP. Ani letos by navíc neměl převýšit 3 % HDP. Schodek očištěný o vliv hospodářského cyklu a jednorázových operací přitom loni patrně činil jen 1,2 % HDP. Strukturální saldo se tak poprvé v historii dostalo téměř na úroveň střednědobého rozpočtového cíle pro ČR.
Očekáváme, že zejména díky příznivému vývoji salda zahraničního obchodu bude v letech 2014 i 2015 deficit běžného účtu platební bilance zanedbatelný.
Rizika predikce vnímáme jako vyrovnaná.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014
Aktuální predikce Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,0 -1,4 1,4 2,0 -1,0 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 -0,2 0,6 1,5 0,2 0,9
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 1,0 0,4 0,8 0,2
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -4,5 -4,8 -0,3 2,6 -4,8 -0,8
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 -0,2 0,7 0,5 0,6 0,6
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,0 0,1 -0,1 -0,2 0,3 0,1 -0,7 0,4
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,6 1,7 1,3 1,2 0,5
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 2,4 1,4 0,7
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 0,9 0,1 0,1 1,2 0,4
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 7,0 6,9 7,1 7,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 -0,2 2,2 4,3 0,8 2,5
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -2,4 -1,7 -0,2 -0,4 -1,7 -1,4
Předpoklady:
Směnný kurz CZK/EUR 25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 27,2 25,8 25,8
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,5 2,1 2,4
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 104 101 108 103
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 0,9 1,5 -0,3 1,0

Tabulky a grafy

 

Makroekonomická predikce v kostce

 Struktura prezentace

 • Východiska makroekonomické predikce
  • rizika predikce
  • globální ekonomická situace
  • fiskální politika
  • měnová politika, finanční sektor a směnné kurzy
  • strukturální reformy
 • Ekonomický cyklus
 • Predikce vývoje makroekonomických indikátorů
  • ekonomický výkon
  • inflace
  • trh práce
  • vnější rovnováha

Příprava Makroekonomické predikce

 • aktualizováno 25.07.2013

           

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

 • AnalytIQ aktualizováno dne 31.1.2014
 • Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2015) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2017). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 16. 1. 2014. Politická rozhodnutí, nově publikované statistiky ani vývoj na světových finančních či komoditních trzích po tomto datu už nemohly být brány v úvahu.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář