CZ EN

Makroekonomická predikce - říjen 2008

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Finanční politika MF ČR se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2009) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2011). Je publikována zpravidla v druhé polovině prvního měsíce každého čtvrtletí.
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosíme zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Podrobné informace o fiskálním vývoji je možné nalézt v publikaci Fiskální výhled ČR.
  • Predikce byla využita při přípravě makroekonomického scénáře Konvergenčního programu 2008.
  • V prognózách uvádíme středy intervalových odhadů. Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
  • Uzávěrka datových zdrojů: 1.10.2008
  • Seznam použitých zkratek a základní pojmy

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář