Novinky

Seznam poradních orgánů, poradců, advokátů a advokátních kanceláří MF - II.pololetí 2013

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Hospodaření resortu
  • Protikorupční linka
  • Boj proti korupci
  • Protikorupční opatření
  • Veřejný sektor
  • Přehled
Aktualizováno 19. 2. 2014 12:00
  • Aktualizována tabulka - Seznam poradních orgánů a poradců MF

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesením č. 39 Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Jedním z úkolů Strategie je Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku.

Dokumenty ke stažení

Zdroj: MF - odbor 56 - Interní audit

Nejčtenější