Novinky

sekce 08 - Státní tajemník

Vykonává působnost ministerstva v oblasti správy rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, správy personálních a služebních vztahů, v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti petičního práva a boje proti korupci.

ilustrace

Vykonává působnost ministerstva v oblasti správy rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, správy personálních a služebních vztahů, v oblasti ochrany osobních údajů a v oblasti petičního práva a boje proti korupci. Zabezpečuje kolektivní jednání a kolektivní vyjednávání. Zajišťuje agendu spojenou s péčí o zaměstnance. Vykonává rovněž působnost nadřízeného služebního úřadu vůči GFŘ a FAÚ.