Novinky

odbor 18 - Nepřímé a majetkové daně

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých a majetkových daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti nepřímých a majetkových daní, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti nepřímých a majetkových daní vypracovaných orgány EU. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci daňové politiky státu v oblasti dalšího vývoje nepřímých a majetkových daní. Pro změny daňové politiky v oblasti nepřímých a majetkových daní zodpovídá za zpracování věcných řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti nepřímých a majetkových daní s právem EU.