Novinky

odbor 76 - Kabinet ministra

Zpracovává pro potřeby ministra jako člena vlády analýzy k odborně politickým problémům a zodpovídá za vytváření pracovních podmínek ministra při plnění jeho povinností, a to z hlediska organizačního, řídícího a kontrolního.

ilustrace

Zpracovává pro potřeby ministra jako člena vlády analýzy k odborně politickým problémům a zodpovídá za vytváření pracovních podmínek ministra při plnění jeho povinností, a to z hlediska organizačního, řídícího a kontrolního. Zajišťuje přípravu relevantních podkladů pro jednání ministra a vede evidenci příslušné dokumentace. Plní funkci svodného útvaru ve věci konzultační činnosti pro ministra k odborným problémům a koordinuje činnost externích specialistů. Zabezpečuje konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv domácích a zahraničních představitelů, organizuje přijetí návštěv u ministra a organizačně se podílí na přípravě podkladů k těmto návštěvám. Zabezpečuje protokolární a tlumočnickou činnost pro potřeby ministerstva.