CZ EN

oddělení 7601 - Sekretariát a protokol

Zajišťuje program ministra, sjednává akce, návštěvy, pracovní jednání podle pokynů ministra.

a)    zajišťuje program ministra, sjednává akce, návštěvy, pracovní jednání podle pokynů ministra,
b)    zpracovává a vede denní a týdenní program ministra, organizačně zabezpečuje realizaci pracovního programu ministra,
c)    organizuje pracovní a soukromé návštěvy u ministra, organizačně zajišťuje přípravu nezbytných podkladů pro jednání a spolupracuje v této oblasti s věcně příslušnými útvary,
d)    spolupracuje se samostatným oddělením Vládní a parlamentní agenda na zabezpečení pracovního styku ministra především s Úřadem vlády ČR, Parlamentem, Kanceláří prezidenta republiky a dalšími orgány a institucemi,
e)    spolupracuje se samostatným oddělením Vládní a parlamentní agenda na administrativním a organizačním zajištění plnění úkolů ministra jako člena vlády,
f)    zpracovává koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou a týdenní přehled zahraničních aktivit ministra,
g)    připravuje a protokolárně zajišťuje zahraniční a domácí pracovní cesty ministra a náměstků ministra a služební cesty vrchních ředitelů sekce; organizačně zajišťuje zahraniční a domácí pracovní cesty ministra,
h)    zabezpečuje a koordinuje jednání ministra, zajišťuje pobyt a doprovodný program zahraničních delegací v ČR v případě akcí multilaterálního či bilaterálního charakteru,
i)    zajišťuje a koordinuje v součinnosti s dalšími útvary a OSS konání oficiálních, pracovních a soukromých návštěv vrcholných představitelů ČR a zahraničních představitelů u ministra, vrchních ředitelů sekce a náměstků ministra; poskytuje ostatním útvarům ministerstva subdodávku protokolární agendy do podkladů pro jednání ministra,
j)    spolupracuje s odborem Vnější vztahy a komunikace v oblasti komunikace ministra s veřejností a komunikace se sdělovacími prostředky,
k)    předává podněty samostatnému oddělení Bezpečnost a krizové řízení ve věcech týkajících se metodického a věcného řešení krizových situací, 
l)    eviduje a vyřizuje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy,
m)    připravuje a zajišťuje protokolárně podpisový ceremoniál mezivládních a meziresortních smluv v ČR,
n)    zajišťuje pro potřeby ministerstva tlumočnické služby,
o)    vyřizuje žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pohoštění a žádosti na nákup protokolárních dárkových předmětů pro zahraniční a domácí návštěvy, zajišťuje financování těchto žádostí a vede jejich evidenci. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.