Novinky

odbor 74 - Vnější vztahy a komunikace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; ...

ilustrace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; zveřejňuje aktuální stanoviska ministra a ministerstva na těchto stránkách. Zajišťuje z organizačního a administrativního hlediska činnost Redakční rady.