Novinky

odbor 74 - Vnější vztahy a komunikace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva.

ilustrace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; zveřejňuje aktuální stanoviska ministra a ministerstva na těchto stránkách. Zajišťuje z organizačního a administrativního hlediska činnost Redakční rady. Organizuje, koordinuje a poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.