Novinky

odbor 74 - Vnější vztahy a komunikace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Zabezpečuje konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, ...

ilustrace

Zajišťuje styk ministerstva s médii a veřejností. Zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Zabezpečuje konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, organizuje přijetí návštěv u ministra a organizačně se podílí na přípravě podkladů k těmto návštěvám v součinnosti se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra. Zabezpečuje protokolární a tlumočnickou činnost pro potřeby ministerstva. Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; zveřejňuje aktuální stanoviska ministra a ministerstva na těchto stránkách. Zajišťuje z organizačního a administrativního hlediska činnost Redakční rady. Vytváří, získává a spravuje odborné informační zdroje v oblasti působnosti resortu (včetně knihovnických činností a plnění povinností ministerstva jako vydavatele tisku), zpracovává z nich studijně-rozborové a rešeršní výstupy. Zajištuje agendu překladů ministerstva.