Novinky

Prezentace ze semináře „Possibilities of Cooperation with the IFC“

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce s institucemi
  • Prezentace
  • Zahraničí mimo EU
  • Světová banka
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní finanční korporace

Dne 7. listopadu 2018 proběhl na Ministerstvu financí seminář „Possibilities of Cooperation with the IFC“ pořádaný pro zástupce českých firem. Cílem této akce bylo představení možností spolupráce s Mezinárodní finanční korporací (IFC), členem Skupiny Světové banky a největší mezinárodní rozvojovou institucí zaměřující se exkluzivně na podporu soukromého sektoru ve více než 100 zemích světa. V rámci programu měli zájemci z řad českých podniků rovněž příležitost individuálních konzultací s přítomnými experty IFC.

Ministerstvo financí se dlouhodobě snaží podporovat zapojení českých subjektů napříč všemi sektory do spolupráce s mezinárodními finančními institucemi. Právě pořádání podobných akcí je jednou z cest, jak zvyšovat informační povědomí a přispět ke sdílení know-how potřebného k prosazení se v mezinárodní konkurenci.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější