Novinky

Seminář Procurement in World Bank Investment Project Financing

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Vzdělávání
  • Seminář
  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Světová banka
  • Zahraniční sektor
  • Spolupráce s institucemi
  • Mezinárodní spolupráce

V pondělí 14. prosince 2015 uspořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci se Světovou bankou seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem “ Procurement in World Bank Investment Project Financing”, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem ale i představitelé státní správy.

Hlavním účelem semináře bylo zvýšit informovanost českých podnikatelských subjektů o spolupráci se Světovou bankou a představit její aktualizovaný rámec pro zadávání investičních projektů. Seminář poskytl také prostor pro výměnu zkušeností při zapojení se do projektů Světové banky.

Prezentace nového rámce pro zadávání investičních projektů Světové banky se ujal Chief Procurement Officer pan Christopher Browne. Na jeho prezentaci pak navázal pan Enzo de Laurentiis, který doplnil další klíčové informace týkající se nejlepších praktik a také dalších obchodních příležitostí.

V rámci semináře byl vyhrazen prostor i pro bilaterální konzultace s představiteli Světové banky. Celý seminář tak postavil základ pro navázání dalších kontaktů a spolupráce.


Skupina Světové banky – World Bank Group (WBG) je tvořena pěti subjekty: Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní asociací pro rozvoj (IDA), Mezinárodní finanční korporací (IFC), Multilaterální agenturou pro investiční záruky (MIGA) a Mezinárodním střediskem řešení investičních sporů (ICSID). IBRD a IDA společní tvoří Světovou banku (SB). Hlavním cílem činnosti SB je snižování chudoby prostřednictvím podpory rozvoje ekonomik rozvojových zemí a transformujících se ekonomik, přičemž nástroji k dosažení tohoto cíle jsou dlouhodobé financování (půjčky a kapitálové vklady) a poskytování technické pomoci. IBRD poskytuje úvěry, garance a poradenský servis klientským zemím. Posláním IDA je odstraňování chudoby v nejchudších rozvojových zemích prostřednictvím bezúročných půjček a grantů na programy podporující udržitelný rozvoj a zlepšování životních podmínek obyvatel.

Doporučované

Nejčtenější