Novinky

Seminář “How to do business with the International Finance Corporation (IFC)”

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • Ministerstvo financí
  • Světová banka
  • Zahraniční sektor
  • Soukromý sektor
  • Seminář
  • Podnikatelé
  • Mezinárodní spolupráce
  • Spolupráce s institucemi

Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 uspořádalo Ministerstvo financí seminář pro podnikatelskou veřejnost s názvem “How to do business with the International Finance Corporation (IFC)”, kterého se zúčastnili zástupci českých exportérů, konzultantských firem, komerčních bank, ale i představitelé státní správy.

Hlavním účelem semináře bylo seznámit účastníky s činností IFC, představit podrobnosti týkající se nabízených produktů a služeb zaměřených na soukromý sektor a především informovat o možnostech účasti českých podnikatelských subjektů na projektech IFC.

Prezentace fungování IFC a jejího zaměření se ujali regionální ředitel pro Evropu a centrální Asii pan Tomasz Telma a paní Ana Maria Mihaescu, country manažerka pro Českou republiku. Během semináře byly představeny různé možnosti spolupráce s IFC včetně poradenských služeb, které Mezinárodní finanční korporace poskytuje. Dále byl prezentován projektový cyklus IFC a případové studie úspěšných projektů IFC se sektorovým a geografickým zaměřením, které odpovídá preferencím českých subjektů.

Seminář byl také využit pro prezentaci aktivit České rozvojové agentury zaměřených na spolupráci se soukromým sektorem, konkrétně se jednalo o představení programu studií proveditelnosti.

V rámci semináře byl vyhrazen i prostor pro bilaterální konzultace s představiteli IFC. Celý seminář tak postavil základ pro navázání dalších kontaktů a spolupráce.

 


Mezinárodní finanční korporace (IFC) byla založena v roce 1956 se sídlem ve Washingtonu D. C. Jejím členem je 184 zemí, včetně ČR, a působí ve více než 100 zemích. IFC je největším multilaterálním zdrojem kapitálu a půjček pro financování projektů v soukromém sektoru rozvojových zemí. Financuje projekty uskutečňované soukromými subjekty formou dlouhodobých úvěrů a minoritních kapitálových vkladů, a to na trzích, které by bez účasti IFC soukromí investoři považovali za rizikové. IFC poskytuje také poradenství soukromému a vládnímu sektoru a má tři hlavní druhy činností: (i) investiční služby; (ii) poradenské služby; (iii) Asset Management Company.

Doporučované

Nejčtenější