Novinky

Odborný seminář pro SW společnosti - vyhláška č. 383/2009 Sb - technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu - rok 2009

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

 • Centrální systém účetních informací
 • Seminář
 • Státní pokladna
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Veřejný sektor
 • Vyhláška
 • Účetní reforma
 • Účetní jednotky
 • Účetní doklady

Ministerstvo financí - pořádalo v Praze dne 24. 11. 2009 seminář pro zástupce společností zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí – na téma vyhlášky č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech do centrálního systému účetních informací státu).

Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

 • Pozvánka a program semináře
 • Obsah prezentace - CSÚIS pro IT společnosti ze dne 24.11.2009  (ke stažení v formátu Pdf nebo Pps)

AV záznam z prezentace

 
Obsah prezentace ze semináře (24.11.2009) 
pro zástupce společností zajišťujících účetní programy pro vybrané účetní jednotky v rámci účetní reformy v oblasti veřejných financí , který byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a auditu - odd. 282 Metodika účetnictví veřejného sektoru: Prezentace CSUIS pro IT společnosti - 24.11.2009, publikováno 11/2009, ke stažení ve formátu Pdf  nebo Pps

 
Seminář byl zaměřen na problematiku předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a problematiku účetních záznamů v technické a smíšené formě, včetně jejich „konverze“, podle citované vyhlášky.

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: Pozvánka a program semináře pořádaného dne 24.11.2009 , publikováno 11/2009, ke stažení ve formátu Pdf

Doporučované

Nejčtenější