Novinky

Veřejná konzultace č. IV/2012 - Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech - v meziresortním připomínkovém řízení

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

 • Diskuze
 • Investiční fondy
 • Investiční společnost
 • Konzultace
 • Meziresortní připomínkové řízení
 • Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor

8. června 2012 - 13. července 2012

Ministerstvo financí předložilo dne 8. června 2012 do vnějšího připomínkového řízení návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Návrh zákona je vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012.

Návrh zákona je transpozičního charakteru a implementuje tyto předpisy Evropské unie:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (tzv. UCITS IV), ve znění návrhu tzv. UCITS V.
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (tzv. AIFMD).
 • Směrnice Komise 2007/16/ES, 2010/43/EU a 2010/42/EU, které provádějí UCITS IV.

Zároveň navazuje na tyto přímo použitelné předpisy Evropské unie:

 • Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 a č. 584/2010, která provádějí UCITS IV.
 • Návrh nařízení Komise (EU), které provádí AIFMD.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech rizikového kapitálu.
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech sociálního podnikání.

Hlavním cílem návrhu zákona je vytvořit v České republice systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a provádění jejich administrace, při zachovávání adekvátní a proporcionální míry ochrany investorů.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení; současně se připojuje tabulkový přehled základních regulatorních požadavků na investiční fondy. Případná věcná vyjádření k předmětné materii lze zaslat do 13. července 2012 a to na adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

 

Ministerstvo financí předložilo dne 8. června 2012 do vnějšího připomínkového řízení návrh doprovodného zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Návrh zákona je vypracován v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2012.

V souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vytváří nové normativní ohnisko právní úpravy obhospodařování a administrace investičních fondů, je třeba novelizovat zákony, jichž se zákon o investičních společnostech a investičních fondech věcně nebo terminologicky dotkne. Ve většině případů se jedná o změny legislativně-technické povahy.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení. Případná věcná vyjádření k předmětné materii lze zaslat do 13. července 2012 a to na adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

 

Ministerstvo financí předložilo dne 8. června 2012 do vnějšího připomínkového řízení návrh doprovodného nařízení vlády o investování investičních fondů.

Návrh nařízení upravuje majetkové hodnoty, do kterých investuje obhospodařovatel investičního fondu na účet tohoto fondu, investiční limity s tím spojené, podmínky pro přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, daru, zajištění dluhu třetí osoby nebo úhradu dluhu ve vztahu k majetku investičního fondu a pro uzavírání smluv o prodeji investičních nástrojů, které investiční fond nemá ve svém majetku a techniky k obhospodařování majetku investičního fondu, a to s rozlišením pro standardní fond, speciální fond (s odchylkami pro fond fondů a fond nemovitostí), fond peněžního trhu a fond kvalifikovaných investorů.

Odborné veřejnosti se předkládají relevantní dokumenty ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení. Případná věcná vyjádření k předmětné materii lze zaslat do 13. července 2012 a to na adresu kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz.

   

  Doporučované

  Nejčtenější