Novinky

Veřejná konzultace č. II/2009 - druhý konzultační materiál – k nové právní úpravě finančního zajištění

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Diskuze
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Finanční zajištění
Aktualizováno 15. 3. 2010
  • Vyhodnocení veřejné diskuse

9. prosince 2009 - 13. ledna 2010

Ministerstvo financí vydává druhý konzultační materiál – k nové právní úpravě finančního zajištění

Konzultační proces se vztahuje k transpozici směrnice 2009/44/ES, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/47/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, respektive k revizi stávající právní úpravy finančního zajištění. Nový zákon by měl do českého právního řádu lépe promítnout směrnici 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a zároveň zapracovat její novelu, směrnici 2009/44/ES.

Konzultace k prvnímu konzultačnímu materiálu k nové právní úpravě finančního zajištění proběhla ve dnech 10.9.2009 až 9.10.2009. Vyhodnocení veřejné konzultace bylo publikováno na internetových stránkách ministerstva dne 26.11.2009. S přihlédnutím k těmto vyjádřením se veřejnosti předkládá k diskusi druhý konzultační materiál ve struktuře návrhu legislativního řešení v paragrafovaném znění.

Nově publikovaný konzultační materiálištění  je rozdělen do dvou částí. První obsahuje navrhované znění zákona včetně odůvodnění k jednotlivým ustanovením. Ve druhé uvádíme změnový zákon včetně odůvodnění, který mění relevantní předpisy v souvislosti s novým zákonem o finančním zajištění.

Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy.

Cílem tohoto druhého konzultačního materiálu je příprava adresátů na změny v právním režimu, které promítnutí, respektive znovu promítnutí, předmětných komunitárních předpisů může přinést, a zároveň získání vyjádření a komentářů vycházejících z praktické aplikace institutu finančního zajištění.

Lhůta pro zasílání vyjádření je stanovena do 13. ledna 2010

Vyjádření k navrhovaným variantám, jakož i další komentáře k předmětu konzultace, zasílejte prosím elektronicky na adresu: kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz, popřípadě i písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy tak, aby z označení vyjádření bylo zřejmé, že se vztahuje k tomuto konzultačnímu materiálu.

Vyhodnocení veřejné diskuse

Druhý konzultační materiál k nové právní úpravě finančního zajištění byl uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí dne 9.12.2009. Lhůta pro zaslání vyjádření byla stanovena do 13.1.2010. Publikace konzultačního materiálu byla dále elektronickou zprávou oznámena 17 advokátním kancelářím, jež se problematikou finančního zajištění zabývají, a 6 profesním asociacím působícím v oblasti finančního trhu. Ministerstvo obdrželo vyjádření od celkem dvou advokátních kanceláří a dále České bankovní asociace a Asociace pro kapitálový trh ČR, které prezentovaly názor svých členů. Vyjádření zaslala také mezinárodní profesní asociace - ISDA.

Veřejnosti se předkládají shrnutí vyjádření účastníků veřejné konzultace. Cílem dokumentu není prezentovat výsledné řešení dané problematiky.

Zdroj: MF - odbor 35 Finanční trhy II, odd. 351 Kapitálový trh: Vyhodnocení druhé veřejné konzultace k materiálu Nová právní úprava finančního, (publikováno 03/2010)

 

Doporučované

Nejčtenější