CZ EN

Veřejná konzultace č. I/2009 - k nové právní úpravě finančního zajištění

9. září 2009 - 9. října 2009

Transpozice směrnice 2009/44/ES, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/47/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění přinese nezanedbatelný dopad do oblasti domácího finančního trhu. Záměrem ministerstva je transponovat tuto směrnici účelně, tj. vyhovět jejím požadavkům s ohledem na potřeby českého kapitálového trhu, a transparentně, tj. zapojit do konzultačního procesu širokou odbornou veřejnost.

V této souvislosti se ministerstvo rozhodlo pojmout transpozici citované směrnice holisticky a přistoupit tak rovněž k revizi stávající právní úpravy finančního zajištění. Funkční, systematické, obsahové i výrazové pojetí současné úpravy může vyvolávat pochybnosti o jejím souladu se smyslem a účelem komunitární předlohy.

Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy.

Cílem tohoto konzultačního materiálu je získat názory a komentáře nejen od potenciálních poskytovatelů a příjemců finančního zajištění, ale i od účastníků finančního trhu, profesních organizací a odborné veřejnosti vůbec.

Lhůta pro zasílání vyjádření je stanovena do 9. října 2009.

Vyjádření k navrhovaným variantám, jakož i další komentáře k předmětu konzultace, zasílejte prosím elektronicky na adresu: kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz, popřípadě i písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy tak, aby z označení vyjádření bylo zřejmé, že se vztahuje k tomuto konzultačnímu materiálu.

Vyhodnocení veřejné diskuse

Ministerstvo financí dne, 26.11.2009 publikovalo materiál vyhodnocující veřejnou konzultaci k problematice Konzultační materiál k nové právní úpravě finančního zajištění byl uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí dne 10.9.2009. Lhůta pro zaslání vyjádření byla stanovena do 9.10.2009. Publikace konzultačního materiálu byla dále elektronickou zprávou oznámena 17 advokátním kancelářím, jež se problematikou finančního zajištění zabývají, a 6 profesním asociacím působícím v oblasti finančního trhu.

Ministerstvo obdrželo vyjádření celkem od 3 advokátních kanceláří a dále od České bankovní asociace, Asociace pro kapitálový trh ČR, Asociace pro devizový trh a České asociace pojišťoven, které prezentovaly názor svých členů.

Veřejnosti se předkládají shrnutí vyjádření účastníků veřejné konzultace. Cílem dokumentu není prezentovat výsledné řešení dané problematiky. 

Zdroj: MF - odbor 35 Finanční trhy II, odd. 351 Kapitálový trh: Vyhodnocení veřejné konzultace - Nová právní úprava finančního zajištění, (publikováno 11/2009)

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář