Novinky

Veřejná konzultace č. III/2007 - k transpozici Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

 • Diskuze
 • Finanční trh
 • Soukromý sektor
 • Peněžnictví a platební služby
Aktualizováno 14. 5. 2008
 • Vyhodnocení veřejné diskuse

13. listopadu - 31. prosince 2007

Informace k průběhu veřejné diskuse

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen „směrnice“) do českého právního řádu. Podkladem pro tuto konzultaci je konzultační materiál dostupný na webových stránkách Ministerstva financí a České národní banky.

Směrnice byla přijata Evropským parlamentem i Radou EU v průběhu letošního roku a byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 5. prosince 2007 pod číslem 2007/64/ES. Lhůta pro transpozici do právního řádu členských států je stanovena na 1. listopad 2009. 

Směrnice zakládá jednotný právní rámec pro poskytování platebních služeb v celé EU, stanovuje jednotné standardy platebního styku a ochrany uživatelů platebních služeb. Cílem je, aby v EU nebylo rozdílu mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami. Směrnice rovněž liberalizuje poskytování platebních služeb nebankovními subjekty - stanoví veřejnoprávní regulaci platebních institucí, které budou požívat výhody jednotné evropské licence. Otevřením trhu by mělo dojít ke zvýšení konkurence na trhu s platebními službami, jejich následnému zlevnění a k vývoji nových platebních produktů.

Cílem veřejné konzultace je transparentní cestou zapojit do procesu transpozice směrnice širokou odbornou veřejnost a získat pro optimální nastavení regulačních požadavků klíčové připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením od poskytovatelů platebních služeb a jejich klientů (spotřebitelů i podnikatelů) a od odborné veřejnosti.

Ministerstvo financí a Česká národní banka tímto vyzývají výše uvedené subjekty ke konzultaci a žádají o zaslání reakcí na uveřejněný konzultační materiál, a to

 • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. prosince 2007
 • na adresu: platebnismernice@mfcr.cz (do předmětu e-mailu uvádějte prosím heslo „Platební směrnice“).

Konzultační materiály - k transpozici Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Konzultační materiál, který připravily společně Ministerstvo financí a Česká národní banka, je rozdělen do dvou částí.

Při práci s konzultačním materiálem je možné využít společně s ním uveřejněný oficiální finální text směrnice o platebních službách na vnitřním trhu v anglickém i českém jazyce.

Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k problémům vymezeným v materiálu i případným nejasnostem v textu směrnice. Budou klíčovým odkladem pro formulaci finálních návrhů paragrafovaného znění transpozičních předpisů i pro komunikaci s Evropskou komisí a ostatními členskými státy v průběhu transpozice směrnice i později při revizi jejího působení.

KONZULTAČNÍ OTÁZKY

 • Otázka 1: Dopad směrnice na dosud neregulované poskytovatele platebních  služeb v ČR
 • Otázka 2: Článek 2 - Působnost právní úpravy
 • Otázka 3: Článek 3 - Výjimky z působnosti soukromoprávní úpravy směrnice
 • Otázka 4: Článek 9 - Ochrana peněžních prostředků uživatelů
 • Otázka 5: Článek 26 - Omezení činností platebních institucí podnikajících na základě výjimky ze směrnice
 • Otázka 6: Článek 30 odst. 2 - Aplikace hlavy III. též na mikropodnikatele
 • Otázka 7: Článek 33 - Důkazní břemeno týkající se požadavků na informace
 • Otázka 8: Článek 34 odst. 2 a 53 odst. 2 - Výjimka z požadavků na informace a z úpravy práv a povinností pro platební prostředky pro platby malých částek a pro elektronické peníze
 • Otázka 9: Článek 45 odst. 6 - Vypovězení smlouvy
 • Otázka 10: Článek 47 odst. 3 a 48 odst. 3 - Informace pro příjemce a plátce o jednotlivých platebních transakcích
 • Otázka 11: Článek 51. odst. 3 - Aplikace některých ustanovení hlavy IV. též na mikropodnikatele
 • Otázka 12: Článek 52 odst. 3 - Poplatky za použití určitého platebního prostředku
 • Otázka 13: Článek 53 odst. 3 - Možné vyloučení odpovědnosti vydavatele elektronických peněz
 • Otázka 14: Článek 61 - Odpovědnost plátce za neautorizované platební transakce
 • Otázka 15: Článek 72 - Stanovení kratších lhůt pro provedení vnitrostátní platební transakce
 • Otázka 16: Článek 79 - Ochrana osobních údajů 

 

Vyhodnocení veřejné diskuse

Ministerstvo financí ČR společně s Českou národní bankou uveřejňují výsledek veřejné konzultace k transpozici směrnice č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu (dále jen "směrnice").

Připomínky, názory, podněty a návrhy k jednotlivým možným řešením získané od poskytovatelů platebních služeb, jejich klientů a odborné veřejnosti byly posouzeny, vyhodnoceny a výsledky byly vzaty v úvahu při návrhu řešení otázek, které byly předmětem veřejné konzultace. Tato řešení pak v dubnu tohoto roku schválily a porada vedení Ministerstva financí ČR a bankovní rada České národní banky.

Děkujeme všem respondentům za jejich zájem a názory. Za účelem zpětné informace uvádíme výsledek veřejné konzultace, který bude podkladem k transpozici směrnice.

Zdroj: MF - Odbor 35 - Legislativa finančního trhu, Výsledek konzultace - Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu, (publikováno 05/2008)


Související dokumenty:

 • Tisková zpráva ze dne 30. listopadu 2007 - Veřejná konzultace k transpozici směrnice o platebních službách

Doporučované

Nejčtenější