Novinky

Veřejná konzultace - Inovace na finančním trhu

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Finanční trh
  • Ochrana spotřebitele
  • Konzultace
  • Veřejné diskuse

Ministerstvo financí připravilo veřejnou konzultaci k tématu inovací na finančním trhu. Cílem konzultace je získat názor odborné veřejnosti na potřebnost a možnosti právního ukotvení inovací na finančním trhu, včetně související adekvátní míry ochrany spotřebitele.

Veřejná konzultace reaguje na podněty z odborných konferencí a navazuje na řadu neformálních konzultací Ministerstva financí se zástupci odborné veřejnosti. Odpovědi na veřejnou konzultaci lze zaslat prostřednictvím e-mailové adresy inovace@mfcr.cz do 11. března 2020. Předem Vám děkujeme za jakékoliv připomínky, návrhy a podněty k nastíněným otázkám.

Souhrnné výsledky konzultace budou následně uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější