Novinky

Veřejná konzultace Evropské komise k právnímu rámci ochrany intra-unijních investic

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Konzultace
  • Veřejné diskuse
  • Zahraniční sektor
  • Evropská komise
  • Zahraničí EU
  • Ochrana trhu
  • Ochrana investic

Ministerstvo financí informuje české investory, že v současné době probíhá veřejná konzultace k ochraně a usnadňování přeshraničních investic v rámci Evropské unie („Veřejná konzultace“).

Účelem Veřejné konzultace je vyhodnocení současných pravidel upravujících ochranu a usnadňování přeshraničních investic v Evropské unii. Výstupy z Veřejné konzultace poslouží Evropské komisi a členským státům EU při přípravě potenciálních budoucích legislativních návrhů v oblasti uskutečňování investic v Evropské unii investory členských států EU.

Obchodní společnosti i široká veřejnost z Evropské unie mají tak nyní možnost vyjádřit svůj názor na silné a slabé stránky stávající ochrany přeshraničních investic v rámci Evropské unie a sdělit Evropské komisi případné návrhy na její zlepšení. Vítají se zejména názory fyzických nebo právnických osob z Evropské unie, které investují na území jiného členského státu Evropské unie.

Veřejné konzultace je možné se přímo účastnit vyplněním dotazníku dostupného na stránkách Evropské komise, a to do 8. září 2020.

V případě, že se rozhodnete dotazník Veřejné konzultace vyplnit, uvítáme, pokud Vaše odpovědi zašlete také na podatelna@mfcr.cz (předmět: Veřejná konzultace, Odd. 7103).

Doporučované

Nejčtenější