Novinky

Průzkum o ochraně investic v Evropské unii

oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic
oddělení 7103 - Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Vydáno

  • Veřejné diskuse
  • Evropská komise
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Ochrana investic
  • Ochrana trhu

Evropská komise v současné době pracuje na legislativní iniciativě s cílem posílit právní rámec ochrany a usnadnění investic v Evropské unii. Tato iniciativa je součástí akčního plánu unie kapitálových trhů, který předvídá legislativní návrh v první polovině roku 2021.

Evropská komise nyní shromažďuje podklady pro účely posouzení dopadů, které je součástí této iniciativy. Za tímto účelem Evropská komise pověřila externího dodavatele, společnost Ecorys, aby provedla studii a shromáždila informace o zkušenostech investorů týkajících se ochrany investic v Evropské unii. Součástí této studie je průzkum, který poskytne informace pro posouzení dopadů a poslouží jako podklad pro přípravu příslušného legislativního návrhu.

Průzkum je určen pro investory z Evropské unie, kteří realizují přeshraniční investice v členských státech Evropské unie nebo by měli zájem takové přeshraniční investice realizovat, ale nemohli tak učinit z důvodu zvláštních překážek souvisejících s ochranou investic.

Investoři z členských států Evropské unie mají nyní možnost se průzkumu zúčastnit, a to vyplněním dotazníku do 25. října 2020 pod následujícím odkazem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUInvestorSurvey

Nejčtenější