Novinky

Veřejná konzultace k Zelené knize o retailových finančních službách

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční trh
  • Ochrana spotřebitele
  • Soukromý sektor
  • Regulace
  • Konzultace
  • Evropská komise
  • Veřejné diskuse
Aktualizováno 29. 3. 2016 8:30
  • Zveřejněna odpověď Evropské komisi - viz přiložený dokument: Pozice ČR k Zelené knize o retailových finančních službách

Dne 10. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise Zelenou knihu o retailových finančních službách, která navazuje na dokument z roku 2007. Je příležitostí vyjádřit se k současné situaci na finančním trhu, získat podněty k možným budoucím legislativním i nelegislativním krokům a konzultovat různé varianty řešení, které v oblasti poskytování retailových finančních služeb Komise zvažuje v kontextu svých již započatých aktivit.

Ministerstvo financí nabízí veřejnosti možnost podílet se na zpracování společné pozice České republiky k předložené Zelené knize o retailových finančních službách. Přijímat podněty a odpovědi na konzultační otázky, které jsou součástí Zelené knihy, bude Ministerstvo financí do 26. února 2016, a to na emailové adrese konzultace[at]mfcr.cz.

S využitím příspěvků a podnětů získaných od odborné veřejnosti zaslalo Ministerstvo financí ČR odpověď Evropské komisi dne 18.3.2016 (viz přiložený dokument).

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější