Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-10954/2022/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informaci:

kopie rozhodnutí Ministerstva financí, kterým udělilo společnosti REEL Spain Plc v roce 2017 základní povolení k provozování živé hry jakožto druhu hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 73 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (jedná se o rozhodnutí na něž odkazuje následující seznam legálních provozovatelů).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější