Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů
oddělení 4802 - Organizační a ochrana osobních údajů

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-8401/2022/48

Dotaz:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci: 1) Zpráva o auditu systému OPPIK 2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější