Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-3922/2021/48

Dotaz:

„Požadované informace:

Všechny dokumenty, na základě kterých Ministerstvo financí ČR rozhoduje ve správních řízeních, jejichž předmětem je řešení žádostí o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, tedy například všechny interní předpisy, dokumenty, nařízení, manuály, metodické postupy a jakékoliv jiné dokumenty, které ministerstvo používá k vydání rozhodnutí ve věcech žádostí o náhradu škody dle výše uvedeného zákona, přiznání této škody, určení její výše, nebo její zamítnutí.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější