Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-23180/2019/48

Dotaz:

„na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. Vás žádám o poskytnutí informace:

 1. zda obec hl.m.Praha podle §5 odst. 1 zák. ČNR č. 172/1991 Sb. požádala v minulosti ministerstvo financí České republiky o rozhodnutí o přechodu věcí
  (majetku) do vlastnictví obce ze společností
  1. Technická správa komunikací hl.m.Prahy, IČO 00407518
  2. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO 00005886
  3. INVESTOR DOPRAVNÍCH STAVEB, dříve Dopravní podnik hl. m. Prahy, Inženýrské služby MHD, IČO 00398233
 2. pokud ano, prosím o zaslání kopie příslušných
  1. žádostí vč. příp. doplňků, dodatků a příloh a
  2. následně též rozhodnutí o která bylo obcí požádáno.
 3. dále prosím u příslušných rozhodnutí o zaslání kopie souhlasu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR.“ 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější