Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-21471/2019/48

Dotaz:

„Ministerstvo Financí ČR je zadavatel veřejné zakázky:

Systémové číslo DNS: P18V00000050
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-018121
Datum otevření: 04.06.2018
Datum zavedení: 13.07.2018 17:00
Datum ukončení: 01.06.2022 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí
 • Stručný popis předmětu: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude pořízení:
  1. osobních počítačů; přenosných počítačů, počítačových monitorů a konzolí, tabletů, skenerů; součástí, příslušenství a doplňků pro počítače,
  2. serverů,
  3. telekomunikačních zařízení a infrastruktury, síťových zařízení a komponent,
  4. archivovacích a čtecích zařízení a počítačových paměťových jednotek; diskových polí a
  5. dalšího hardware spadajícího pod uvedené CPV kódy.

Společně s plněním dle předchozího odstavce lze také pořídit:

 1. operační systém a další software, který je obvyklé dodávat společně s hardwarem,
 2. implementaci programového vybavení a
 3. údržbu a opravy programového vybavení a výpočetní podpory.

Ministerstvo ve své výzvě pod názvem "Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí - Výzva 18-2019" specifikuje rozsáhlé požadavky na disková pole a SAN prostředí. U zakázek obdobného charakteru ve srovnatelných resortech bývá obvyklé zpracovat před vydáním obdobné výzvy znalecký posudek na předmět veřejné zakázky.

Žádáme následující:

 1. Vyjádření, zdali pro tuto výzvu byl zpracován příslušný znalecký posudek
 2. Byl-li zpracován, poskytnout jeho kopii.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější