Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-10947/2019/9008

Dotaz:

"každoročně se novelizuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), k zákonu č. 151/1997 Sb., zákon o cenách. Vzhledem k tomu, že shora uvedená vyhláška nebyla do současné doby ještě pro letošní rok novelizována, tak z uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace k níže uvedenému dotazu:

Kdy se předpokládá, že bude oceňovací (předpis) vyhláška pro rok 2019 novelizována a uveřejněna ve sbírce zákonů?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější