Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-24000/2018/10/1010 IK

Dotaz:

"na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí podrobného plnění rozpočtu kapitoly 312 – Ministerstvo financí v sekci výdaje k 30. 9. 2018 v rozsahu:

 1. Výdaje celkem
  a. rozpočet po změnách
  b. konečný rozpočet
  c. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  d. plnění v %
 2. Specifické ukazatele – výdaje,
  a. rozpočet po změnách
  b. konečný rozpočet
  c. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  d. plnění v %
 3.  Jednotlivé položky
  a. rozpočet po změnách
  b. konečný rozpočet
  c. skutečnost (čerpáno) k 30. 9. 2018
  d. plnění v %"       

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější