Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-5460/2018/10/275 IK

Dotaz:

"na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „SvInf“), si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí informace týkající se níže uvedených veřejných zakázek pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“), konkrétně tedy toho, zdali byly finanční výdaje na projekty v jejichž rámci byly tyto veřejné zakázky pořádány vyjmuty z IOP, respektive z financování Evropské unie (fondů Evropské unie), či nikoliv, tedy obdobně jako tomu bylo v případě kauzy „Čapí hnízdo“.

 1. „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - technologické centrum ORP“ zadavatele statutárního města Přerov, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 06, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06794,
 2. „Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností - Magistrát města Zlín“ zadavatele statutárního města Zlín, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 06, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/06.06685,
 3. „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ zadavatele statutárního města Přerov, zveřejněná zadavatelem dne 20. 2. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 222199, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09, jakož i veřejné zakázky „Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna výzvou k podání nabídek dne 8. 7. 2010), „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících poradenských služeb na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna výzvou k podání nabídek dne 2. 12. 2011 a dne 29. 12. 2011) a „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg. CZ.1.06/2.1.0009.07382 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna dne 27. 2. 2013),
 4. „Rozvoj služeb eGovernmentu v Olomouckém kraji“ zadavatele Olomoucký kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07240,
 5. „CzechPoint@home - portál občana“ zadavatele statutárního města Zlín, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín“, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/09.07389
 6. „Dodávka integrace agendových systémů Statutárního města Zlína“ zadavatele statutárního města Zlín, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín“, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/09.7389,
 7. „Rozvoj ERP systémů“ zadavatele Zlínský kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08 „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07170,
 8. „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08 „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, číslo veřejné zakázky: VZ(2012/5/200/5), zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 231761,
 9. „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ zadavatele Pardubický kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08 „Část IV. Výzvy – Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07330,
 10. „Komplexní integrace Krajského úřadu Královehradeckého kraje“ zadavatele Královéhradecký kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08 „IV. Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07380,
 11. „Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity Management, Portál, Integrační platforma)“ a po jejím zrušení „Vnitřní integrace úřadu (Analýza, Identity Management, Portál, Integrační platforma) II“ zadavatele Moravskoslezský kraj, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 08, reg. číslo: CZ.1.06/2.1.00/08.07383
 12. "Síťová infrastruktura (propojení lokalit TC)“, ev. číslo: 100611, a po jejím zrušení "Síťová infrastruktura 2 (propojení lokalit TC)“, ev. číslo: 226697, zadavatele Jihomoravský kraj, v rámci projektu IOP výzvy č. 08 „eGovernment v Jihomoravském kraji, část výzvy I. – VI.“,
 13. „Dodávka komponent Komunikační infrastruktury SMZ - část II. - dodávka a implementace“ zadavatele statutární město Zlín, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín“, ev. číslo: 238250 (řádný typ) a ev. číslo 355104 (opravný typ),
 14. „Centrum ICT služeb“ zadavatele statutární město Olomouc, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09 „Centrální informační systém MMOl II. Etapa a vybudování komunikační infrastruktury a digitalizace archivů Olomouc“ reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07363." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější