Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti
Aktualizováno 12. 3. 2018
 • Výměna souboru - Info-106-99-MF-3256-2018-10-179-IK

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-3256/2018/10/179 IK

Dotaz:

 1. "Zdali váš resort udělil v roce 2017 nějakou záštitu jménem ministra (či záštitu ministerstva)?
  1. pakliže ano, tak v jakém celkovém počtu byly v roce 2017 záštity uděleny?
  2. pakliže byly uděleny záštity s finanční podporou, tak v jakém celkovém počtu a v jaké celkové výší finančních prostředků?
 2. Zdali existuje pro udělování záštit na vašem resortu rozpočet pro záštity s finanční podporou? Pakliže ano, jaká celková výše byla alokována pro tuto formu podpory v roce 2017?
 3. Zdali existuje pro udělování záštit ministra či ministerstva nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při udělování záštit ministra či ministerstva, kterým se je třeba na tomto resortu se řídit?
  1. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, žádám tímto taktéž o zaslání jeho kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost.
 4. Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš rezort za uplynulý rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím?
  1. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí byl na vašem resortu vyřízen v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?
  2. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí byl na vašem resortu vyřízen v režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí?
  3. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno kladně? – pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
  4. Jaký celkový počet z takto podaných žádostí bylo vyřízeno záporně, tedy zamítavým způsobem a požadovaná informace nebyla vydána? – pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
  5. V jakém celkovém počtu bylo podáno proti zamítavému rozhodnutí o nevydání informace odvolání? - pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
  6. Jaký celkový počet zamítavých rozhodnutí o neudělení informace bylo žadatelem následně napadeno soudní cestou? - pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
  7. Kolika žádostem na základě svobodného přístupu k informacím byla vypočtena před vydáním informace také úhrada nákladů? - pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
  8. Kolik žadatelů na základě vypočtení nákladů je následně skutečně zaplatilo a informace žadateli byla za poplatek vydána? - pro oba dva zákony, pokud byly použity, tak prosím samostatně rozdělit.
 5. Zdali existuje pro vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů (106/1999 Sb., a 123/1998 Sb.,) nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při vyřizování těchto žádostí a kterým je třeba se na vašem resortu řídit?
  1. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, žádám tímto taktéž o zaslání jeho kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost.
  2. Pakliže takovýto (i interní) předpis existuje, a to samostatně pro každý jednotlivý zákon, žádám tímto o zaslání jeho kompletního znění přílohou v rámci odpovědi na tuto žádost." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější