Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10017/2016/10/686 IK

Dotaz:

V kapitole 3.8 na jedenácté straně příručky Programové prohlášení vlády ČR z února 2014, v kapitole 3.8 Ministerstva dopravy (dál Příručka), je napsáno: "Vláda připraví plně zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru 2012/34/EU jež ulehčí národnímu dopravci České dráhy a.s. od nákladů spojených s provozem jím vlastněných zařízení služeb, která jsou využívána i konkurenčními dopravci.
Vláda stanoví ceny za užití těchto zařízení služeb. Vláda podpoří přesun dopravy nákladů ze silnice na železnici."

Dále je na stranách 25-26:Příručky v Koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 až 2017 (programoví část) v bodu 1.2 Moderní doprava mimo jiné napsáno:

"Zpracujeme ucelenou a dlouhodobě udržitelnou koncepci dopravy s jasnou vizí rozvoje jednotlivých dopravních modů včetně zajištění ekonomicky efektivní a kvalitní dopravní obslužnosti jako základní veřejné služby pro občany s provázaností na rozvoj regionů. ..... Zajistíme stabilizaci zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury(SFDI). Chceme zvýšit jeho podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů minimálně na 25%. Výše celkových zdrojů pro dopravní infrastrukturu by se v průběhu volebního období měla přiblížit cca 2% HDP........................Posílíme roli a atraktivitu železnice v našem dopravním systému a funkci Českých drah a.s. (jako národního dopravce v oblasti dostupnosti veřejné osobní dopravy) a ČD Cargo a.s. ( jako rozhodujícího nákladního dopravce, poskytujícího komplexní služby na celém území ČR). Podpoříme přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici. Budeme pokračovat v harmonizaci podmínek mezi železniční a silniční dopravou včetně ceny za použití železniční dopravní cesty v nákladní a osobní dopravě."........

Je zřejmé, že výstavba dopravní infrastruktury bude trvat mnoho let, i kvůli nejasnostem ohledně posudků EIA a nákladnosti výstavby, a tak že snížení negativních vlivů nákladní dopravy na život obyvatel bude velmi pozvolné. Co lze pro snížení negativních dopadů nákladní dopravy na život obyvatel uskutečni rychleji, je přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici.

Předpokládám, že pravidelně hodnotíte (kontrolujete), jak se ministerstvu dopravy daří plnit úkoly z "Příručky".

Proto se táži, či v rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit, v kterých bodech Příručky a v jakém rozsahu se již podařilo zaměstnancům ministerstva financí splnit výše citované úkoly, a plnění jakých úkolů je jak konkrétně termínováno do předpokládaného konce volebního období.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější