Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 6178/2016/10/399 IK

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací, které se týkají zejména auditu SW centrálního registru administrativních budov státu, známý pod zkratkou CRAB. Audit si koncem května vyžádala Evropská komise. Audit odhalil chyby za 181 milionů korun. Auditní zpráva, konstatovala, že ze 254 milionů korun bylo v souladu se zákonem utraceno jen 73
milionů korun. V této souvislosti pokládáme tuto otázky:

  • Již je rozhodnuto, zda předmětných 181 milionů korun bylo neuznatelnými náklady projektu? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. Žádáme o sdělení informace, kdy, v jaké výši a jak „vrátil“ příjemce této dotace část dotace na projekt CRAB? Případně, kdy, v jaké
    výši tak učiní?
  • Audit „Evropské komise“ se zabýval jen částí nákladů na projektu CRAB. Již je k dispozici audit zbývajících nákladů tohoto projektu? Již byl zadán? V případě, že ano, žádáme o kopii tohoto rozhodnutí. V případě, že je této audit hotov, žádáme o poskytnutí jeho kopie.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější