Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-20957/2015/9002/973 IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se budovy č.p. 47 na pozemku p.č.615/1 a pozemku p.č. 616 v Katastrálním území Hlubočepy, obec Praha, vedených na LV 9312:

  1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstvu financí.
  2. Jaké finanční náklady ročně vynakládá stát na udržování těchto nemovitostí.
  3. Jaký je průměrný roční finanční výnos státu z vlastnictví těchto nemovitostí.
  4. V jakém stavebně technickém stavu jsou nemovitosti v současné době.
  5. Zda tyto nemovitosti hodlá M F odprodat a jaká je jejich aktuální přibližná hodnota.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější