Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-3611/2015/9002/178 IK

Dotaz:

 1. Pan ministr financí Andrej Babiš podepsal dne 21. října 2014 s jednatelem společnosti SW Lab s.r.o. Petrem Slámou „Smlouvu o poskytování služeb“ (dále jen Smlouva). Podle databáze ministerstva financí byla faktura za dohodnuté služby vystavena 11. listopadu 2014, a to na částku 217 800 korun. Přitom v článku VI Smlouvy se v bodu 4 praví, že se „smlouva uzavírá na dobu určitou v trvání 9 měsíců“, což by také odpovídalo náročnosti úkolu (analýza nákladů a úhrad zdravotního pojištění). Proč bylo smluvnímu partnerovi ze strany ministerstva zaplaceno za pouhých 20 dnů práce, jestliže Smlouva byla uzavřena na 9 měsíců?
 2. Kopii - v elektronické formě - Analýzy v oblasti nákladů a výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění na úrovni zdravotních pojišťoven a poskytovatelů akutní lůžkové péče, o které se hovoří v článku III bodu 2 výše Smlouvy a jejíž odevzdání bylo podmínkou pro vystavení faktury na částku 180 tisíc korun bez DPH.
 3. Ministerstvo financí oznámilo v tiskové zprávě ze dne 8.10. 2014, že sestavilo databázi úhrad veřejného zdravotního pojištění. Dovolte, abych citoval: „Ministerstvo financí sestavilo v unikátním projektu databázi údajů o nákladech nemocnic a srovnání úhrad zdravotních pojišťoven. Cílem je zmapování a následné vyhodnocení informací o poskytované zdravotní péči a úhradách v akutní lůžkové péči, která tvoří největší podíl vynaložených prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Databáze obsahuje finanční toky v pětileté časové řadě v rozsahu téměř 100 miliard korun ročně ve zhruba 150 nemocnicích. „Tento projekt je unikátní svým rozsahem a strukturou vstupních dat,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš. Databáze obsahuje přes 9 milionů hospitalizací, 100 milionů dokladů a přibližně 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. „Již první výstupy poukazují na značné rozdíly v úhradách za výkony, nákladech za léky a zdravotnické prostředky a za srovnatelnou péči mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami,“ dodal.“
  Kdo tuto databázi vytvořil? Pokud pracovníci ministerstva financí, tak prosím o sdělení jejich jmen a funkčního zařazení a jaký časový fond své pracovní doby k tomu potřebovali. Pokud to byl externí partner, tak prosím o uvedení jména fyzické či právnické osoby a na základě jaké smlouvy a za jakou částku tuto práci provedl.
 4. Analyzoval nebo jinak zpracovával Petr Sláma, jednatel společnosti SW Lab s.r.o., nebo tato společnost, data, která ministerstvu financí poskytly zdravotní pojišťovny za účelem, který je popsán výše pod bodem c) této žádosti – v době před uzavřením výše zmíněné Smlouvy, tj. před 21.10. 2014? Za jakých podmínek, po jak dlouhou dobu?
 5. Jaký vztah má Petr Sláma jednatel společnosti SW Lab s.r.o. a tato společnost k ministerstvu financí po ukončení Smlouvy, tj. od vystavení faktury Petrem Slámou a zaplacením částky 217 800 korun firmě SW Lab s.r.o.? Je uzavřena mezi těmito subjekty a ministerstvem financí nová smlouva, nebo nějaký dodatek původní smlouvy? Nebo je zde navázán jiný, například zaměstnanecký poměr Petra Slámy vůči ministerstvu financí? Nebo je zde využita ještě jiná forma spolupráce?
 6. Analyzoval nebo jinak zpracovával Petr Sláma, jednatel společnosti SW Lab s.r.o., nebo tato společnost, data, která ministerstvu financí poskytly zdravotní pojišťovny za účelem, který je popsán výše pod bodem c) této žádosti – v době po ukončení platnosti Smlouvy, tj. po odevzdání Analýzy zmíněné v článku II bod 2 Smlouvy? Za jakých podmínek, byla tato spolupráce ukončena (a kdy), nebo nadále trvá?
 7. Z jakého důvodu se Smlouva nenachází v databázi smluv ministerstva financí, které jsou zveřejněny na adrese
  http://data.mfcr.cz/dataset/seznam-smluv-ministerstva-financ%C3%AD-%C4%8Desk%C3%A9-republiky ?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější