Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-59059/2014/21/1001 IK ze dne 15. září 2014

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpi-sů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí kopie vnitřní směrnice Ministerstva financí ČR upravující nakládání ministerstva s majetkem, který je mu svěřen, pokud taková existuje.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější