Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-51687/2014/21/830 IK ze dne 23. července 2014

Dotaz:

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bych chtěl tímto požádat Ministerstvo financí České republiky, jako ústřední orgán státní správy podle § 4 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů,o sdělení následujících informací:

  • kolik bylo ze státního rozpočtu vyplaceno na náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů v létech 2000 - 2013 pro tyto druhy:
    • vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý a vydra říční

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější