Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10522/2014/10/56IK ze dne 16. ledna 2014

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si vás dovoluji pro účely mé diplomové práce požádat o poskytnutí následujících informací:

 • zda má vaše organizace zavedený etický kodex a případně též vytvořena pravidla pro posuzování střetu zájmů
 • pokud ano, dovoluji si vás požádat o sdělení, v jaké formě jsou tyto dokumenty přístupné zaměstnancům, zda (a v jaké formě) jsou přístupné i široké veřejnosti
 • pro jakou skupinu zaměstnanců jsou etický kodex a pravidla pro posuzování střetu zájmů závazná, kdo je zodpovědný za revizi etického kodexu a pravidel pro posuzování střetu zájmů
 • zda jsou zaměstnanci průběžně proškolování
 • zda jste řešili porušení povinností stanovených těmito předpisy - pokud ano, ráda bych vás
 • požádala o velmi stručný anonymizovaný popis včetně přijatých opatření.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější