Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Františkovy Lázně
  • Služby veřejnosti
  • Výherní hrací přístroje
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí následujících informací:

Co je nám známo, ministerstvo vydalo ve Fr. Lázních cca 7 rozhodnutí, na základě nichž přestalo být na několika místech ve Františkových Lázních možné provozovat hazardní přístroje povolované Ministerstvem financí.

Odpověď:

  1. Mgr. Jan Řehola na Konferenci o právu a zákonných povinnostech samospráv konané dne 22. března 2012 v Praze nepředstavil prezentaci ve formě hmotného výstupu, tudíž nemůže být poskytnuta.
  2. Ministerstvo financí nemá k dispozici záznam konference uvedené pod bodem 1).

Doporučované

Nejčtenější