Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Státní rozpočet
  • Závěrečný účet MF

Dotaz:

Na základě zákona o volnému přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o zaslání informací:

  • státní závěrečný účet státního rozpočtu za rok 2011
  • celkové příjmy za rok 2011
  • z toho celkový objem spotřebních daní taktéž za rok 2011

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 27. března 2012  Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů,  týkající se poskytnutí informací o celkových příjmech  státního rozpočtu za rok 2011, z toho celkový objem spotřebních daní a poskytnutí státního závěrečného účtu za rok 2011.

V příloze tohoto dopisu Vám zasílám sestavu „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2011 (část příjmy)“, ze které vyplývají jak celkové příjmy státního  rozpočtu v roce 2011, tak inkaso spotřebních daní. Vámi požadované údaje naleznete také na internetových stránkách Ministerstva financí: Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011

Vzhledem k tomu, že návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení, není možné jej poskytnout.  Po projednání návrhu Vládou České republiky, bude materiál, v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,  v platném znění, nejpozději  do 30. dubna 2012 předán k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po jeho projednání bude uveřejněn se stanoviskem Poslanecké sněmovny   na internetových stránkách Ministerstva financí.

Doporučované

Nejčtenější