Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Soudní řízení
  • Městský soud v Praze
  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto žádám Ministerstvo financí, jako účastníka řízení o zaslání rozhodnutí soudu ve věci (jakož i ve věci samé) č.j. 1Nc 12/2011 a totéž ve věci 1Nc 13/2011.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 20. října 2012  Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“), týkající se poskytnutí rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 10. 7. 2011, sp. zn. 1Nc 12/2011 a rozhodnutí Městského soudu v Praze  ze dne 10. 6. 2011, sp. zn. 1Nc 13/2011.

V příloze tohoto dopisu Vám poskytujeme usnesení soudu, kterými se nařizuje předběžné opatření a tudíž není vydáno rozhodnutí ve věci samé. Ministerstvo financí  Vám požadovaná usnesení poskytuje i přes to, že k tomu není dle příslušné právní úpravy povinno, neboť podle § 11 odst. 4 písm. b) zákona povinné subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků ( v daném případě jsou předmětem žádosti usnesení Městského soudu.

Doporučované

Nejčtenější