Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Vás laskavě žádáme o poskytnutí:

  • Textu směrnice Ministerstva financí č. 7/2005, týkající se postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na ministerstvu. O existenci směrnice jsme se dozvěděli ze zveřejňovaných Informací o činnosti daňové správy České republiky, přičemž text směrnice se nám nepodařilo najít na internetových stránkách ministerstva.

Odpověď:

Požadovanou směrnici Vám zasílám v příloze tohoto dopisu.

Doporučované

Nejčtenější