Novinky

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytovaní informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Způsoby a postup podání žádosti, sazebník úhrad, přehled podaných žádostí a výroční zprávy o poskytování informací.

ilustrace

Seznam podaných žádostí

Informace poskytnuté Ministerstvem financí v kalendářním roce - Dotazy veřejnosti dle zákona č. 106/1999 Sb.