CZ EN

Sazebník úhrad nákladů

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Ministerstvo financí v souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanoví tento sazebník úhrad za poskytování informací:

Čl. 1

Náklady na pořízení kopií

 1. Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A4 činí 2 Kč.
 2. Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A4 činí 3 Kč.
 3. Sazba za pořízení jednostranné kopie formátu A3 činí 3,50 Kč.
 4. Sazba za pořízení oboustranné kopie formátu A3 činí 4,50 Kč.
 5. Za poskytnutí kopie v jiném formátu se účtuje cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, která byla za pořízení kopie nebo tisku u tohoto poskytovatele zaplacena.
 6. Pořízením kopie se pro účely tohoto sazebníku rozumí i pořízení výtisku.
 7. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci či tiskovině vydávané Ministerstvem financí, výše úhrady se stanoví ve výši ceny příslušného výtisku, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.
 8. Za pořízení elektronické kopie listinného dokumentu (naskenování a vytvoření digitálního souboru) bude účtováno 75 % sazby za pořízení kopie.

Čl. 2

Náklady na opatření technických nosičů dat

 1. Sazba za opatření 1 ks CD ROM, pokud žadatel vyžaduje poskytnutí na tomto nosiči dat, činí 8,50 Kč.
 2. Sazba za opatření 1 ks DVD ROM, pokud žadatel vyžaduje poskytnutí na tomto nosiči dat, činí 10 Kč.
 3. V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho pořizovací ceny.

Čl. 3

Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby se hradí ve výši nákladů podle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
 2. Úhrada nákladů na balné se nevyžaduje.

Čl. 4

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

Pokud je poskytnutí informací spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací, sazba za každou hodinu vyhledávání činí 370 Kč.

Čl. 5

Společná ustanovení

 1. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 200 Kč, úhrada se nepožaduje.
 2. Číslo bankovního účtu pro uhrazení požadovaných nákladů je 19-3328001/0710.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář