Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 27.9.2022 - 19.10.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3437, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4302 – Podpora podnikání a investic, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 - Správní činnosti

Datum od-do: 26.9.2022 - 17.10.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2746, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti celnictví a hazardních her, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent - administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Datum od-do: 23.9.2022 - 7.10.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent – administrativní pracovník/pracovnice se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2828, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5205 – Audit OP ŽP a OP ST, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo rada/ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 21.9.2022 - 12.10.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/ministerský rada, FM 3725, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví

Datum od-do: 21.9.2022 - 21.10.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3593, v odboru 15 – Daně z příjmů a účetnictví, odd. 1503 – Mezinárodní zdaňování, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 - Hospodářská politika

Datum od-do: 13.9.2022 - 30.9.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2724, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3704 – Makroekonomické predikce a strukturální politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 - Daňová legislativa

Datum od-do: 30.8.2022 - 29.9.2022

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2783, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3204 – Legislativa příjmových daní, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.
 

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.