Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v sekci 04 – Finanční řízení a audit

Datum od-do: 13.3.2019 - 25.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3300, v sekci 04 – Finanční řízení a audit, v oborech služby: 1. Finance, 3. Audit, 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 15 – Příjmové daně

Datum od-do: 13.3.2019 - 25.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru, FM 2076, v odboru 15 – Příjmové daně, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 7.3.2019 - 27.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3167, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Pardubice.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Datum od-do: 7.3.2019 - 27.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 384, v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1903 - Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 7.3.2019 - 1.4.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3456, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7103 – Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 7.3.2019 - 27.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička pro podporu auditu prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2396, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 29. Legislativa a právní činnost, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 7.3.2019 - 27.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada, FM 1734 a FM 3307, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 7.3.2019 - 27.3.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3190, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1704 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště III., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Zlín.