Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 25.4.2018 - 25.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2721, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2004 – Finanční analýzy a správa peněžních prostředků státní pokladny, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 25.4.2018 - 10.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3104, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7102 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 24.4.2018 - 14.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 754, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Datum od-do: 24.4.2018 - 7.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1642, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1904 – Financování zemědělství a životního prostředí, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 23.4.2018 - 3.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3353, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, odd. 4801 – Kárná řízení, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit

Datum od-do: 18.4.2018 - 14.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3273, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5602 – Realizace interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 17.4.2018 - 7.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1367, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5504 - Právní, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 56 – Interní audit

Datum od-do: 16.4.2018 - 11.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 1396, v odboru 56 – Interní audit, odd. 5601 – Metodika a kvalita interního auditu, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 16.4.2018 - 7.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2919 v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5210 – Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 10.4.2018 - 30.4.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada, FM 3318 a FM 3321, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 5.4.2018 - 25.4.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 1950, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3503 – Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, v oborech služby: 7. Finanční trh a 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 3.4.2018 - 4.5.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 849, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 33. Systém veřejné správy, 75. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.