Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 55 – Národní fond

Datum od-do: 23.1.2019 - 4.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2156, v odboru 55 – Národní fond, odd. 5501 – Metodika finančního řízení a plateb, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 23.1.2019 - 4.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 471, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7202 – Metodický dohled a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 18.1.2019 - 7.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3111, v odboru 30 – Personální, odd. 3005 – Výběrová řízení a hodnocení, v oborech služby: 26. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 17.1.2019 - 6.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent, FM 1801, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 - Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 17.1.2019 - 31.1.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 607, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7101 – Všeobecná legislativa, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 15.1.2019 - 14.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3638, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 15.1.2019 - 4.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9032, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oboru služby: 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 15.1.2019 - 25.1.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 86, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1101 – Souhrnné rozpočtové vztahy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 15.1.2019 - 4.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 15.1.2019 - 14.2.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3639, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4502 - Kontrola a realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek, 68. Technická ochrana životního prostředí se služebním působištěm Praha.