Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Datum od-do: 22.5.2020 - 5.6.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 2708, v odboru 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy, odd. 2501 – Daňové analýzy, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 21.5.2020 - 1.6.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9093, v odboru 30 – Personální, odd. 3004 – Platové a hodnocení, v oborech služby: 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Datum od-do: 20.5.2020 - 29.5.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru, FM 1970, v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, v oborech služby: 1. Finance, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 15.5.2020 - 3.6.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2126, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7201 - Právní podpora a majetkové, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti Letiště Praha, a. s.

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena představenstva ve společnosti Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K letišti 1019 č.p. 6, Ruzyně, PSČ 161 00, IČO 28244532.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 15.5.2020 - 29.5.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – právník/právnička AO, FM 2565, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 22. Legislativa a správní činnost, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 14.5.2020 - 25.5.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1913, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1802 – Spotřební daně, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 13.5.2020 - 2.6.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2113, v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 – Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu

Datum od-do: 7.5.2020 - 27.5.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2745, v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, odd. 7302 – Regulace hazardu, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.