Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 17.7.2019 - 16.8.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3438, v odboru 43 - Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4303 - Implementace finančních nástrojů, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 16.7.2019 - 5.8.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada – kontrolor/kontrolorka VSK, FM 3314 a FM 3321, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 17.7.2019 - 29.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 462, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7202 – Metodický dohled a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace - FM 9038

Datum od-do: 15.7.2019 - 25.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9038, v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, odd. 7401 – Komunikace s médii, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím a 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 – Státní rozpočet

Datum od-do: 12.7.2019 - 23.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3241, v odboru 11 – Státní rozpočet, odd. 1103 – Platová politika vlády, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 11.7.2019 - 22.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3425, v odboru 30 - Personální, odd. 3004 – Finanční a platové, v oborech služby: 19. Platy, mzdy a jiné odměny za práci, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 10.7.2019 - 9.8.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3531, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického výzkumu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 - Nepřímé daně

Datum od-do: 4.7.2019 - 25.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1913, v odboru 18 - Nepřímé daně, odd. 1802 - Spotřební daně, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 11 - Státní rozpočet

Datum od-do: 20.6.2019 - 22.7.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 400, v odboru 11 - Státní rozpočet, odd. 1102 - Státní závěrečný účet, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.