Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT

Datum od-do: 2.8.2021 - 23.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1905, v odboru 70 – Řízení rozvoje ICT, odd. 7003 – Státní pokladna, v oboru služby: 28. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 29.7.2021 - 13.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2856, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5207 – Audit OP PIK, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu

Datum od-do: 29.7.2021 - 9.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2750, v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, odd. 7303 – Správní řízení v oblasti hazardu, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místa ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 28.7.2021 - 17.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa ministerský rada, FM 3159 a FM 3160, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Ústí nad Labem.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 28.7.2021 - 9.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1469, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5702 – Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, v oborech služby: 26. Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa a 59. Ochrana utajovaných informací se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 28.7.2021 - 12.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2825, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5204 – Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit a 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu

Datum od-do: 27.7.2021 - 16.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2745, v odboru 73 – Procesní agendy a regulace hazardu, odd. 7302 – Regulace hazardu, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry a 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 27.7.2021 - 16.8.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2194, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.