Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 16.5.2019 - 6.6.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – koordinátor/ka auditů ESIF, FM 2799, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – finanční/projektový manažer/ka projektů OP TP v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 17.5.2019 - 6.6.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – finanční/projektový manažer/ka projektů OP TP, FM 2789, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 - Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 13.5.2019 - 3.6.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků EÚS poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2401, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Audit EÚS, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 - Auditní orgán

Datum od-do: 10.5.2019 - 30.5.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2809, v odboru 52 - Auditní orgán, odd. 5204 - Audit OP D, v oborech služby: 3. Audit a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 3.5.2019 - 23.5.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 4802 – Organizační a ochrany osobních údajů, FM 3430, v odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, v oborech služby: 1. Finance, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 12 – Financování územních rozpočtů

Datum od-do: 29.4.2019 - 29.5.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2626, v odboru 12 – Financování územních rozpočtů, odd. 1203 – Legislativa a metodika ÚSC, v oborech služby: 1. Finance, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.