Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 15.10.2018 - 25.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 1989, v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie, odd. 5301 – Koordinace agendy EU, v oboru služby: 5 – Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 12.10.2018 - 29.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3058, v odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, odd. 7102 – Právní zastupování a poradenství, v oboru služby: 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 11.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, FM 3408, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7004 - Státní pokladna a podpora projektového řízení, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 11.10.2018 - 25.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3533, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 - Finanční trhy I

Datum od-do: 10.10.2018 - 30.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 9026, v odboru 27 - Finanční trhy I, odd. 2703 - Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 10.10.2018 - 25.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, FM 319, v odboru 18 – Nepřímé daně, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 9.10.2018 - 23.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1755, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 4.10.2018 - 23.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3180, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1704 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště III., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Olomouc.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 3.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1715, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, oddělení 5805 – Centrální finanční a kontraktační jednotka, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 3.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3155, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1703 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště II., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Karlovy Vary.

Vydáno

Služební místo odborný referent v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 3.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent, FM 681, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 – Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 1.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2678, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4402 – Likvidace pohledávek, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 1.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2186, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4402 – Likvidace pohledávek, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 1.10.2018 - 22.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2584, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4402 – Likvidace pohledávek, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 27.9.2018 - 29.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3531, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 27.9.2018 - 29.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3529, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 27.9.2018 - 29.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2258, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4301 – Podpora exportu a společnosti strategického významu, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 44 – Náhradové agendy

Datum od-do: 27.9.2018 - 17.10.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2212, v odboru 44 – Náhradové agendy, odd. 4401 – Odškodňování, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Informace o zastavení řízení - č.j. MF-18158/2018/3403-15

Datum od-do: 24.9.2018 - 24.10.2018

Informace o zastavení řízení - č.j. MF-18158/2018/3403-15
Účastníci řízení: Exinvest Limited; GoDaddy.com, LLC; URL Solutions Inc.; PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com; Onlinenic, Inc.; Gandi SAS