Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 13.5.2021 - 2.6.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje společné výběrové řízení na služební místa vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola, odd. 1701 – Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 12.5.2021 - 1.6.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1945, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 – Bankovnictví, v oborech služby: 6. Finanční trh, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 10.5.2021 - 25.5.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2875, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5201 – Metodicko-právní podpora AO a OP TP, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Výběrové řízení na obsazení místa člena/členky představenstva společnosti ČEPRO, a.s. s pověřením řízení instituce

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje v souladu se zákonem č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) výběrové řízení na místo člena/členky představenstva ve společnosti ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 4.5.2021 - 24.5.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 635, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3702 – Makroekonomické analýzy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 66 – Veřejné zakázky

Datum od-do: 29.4.2021 - 19.5.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 1683, v odboru 66 – Veřejné zakázky, odd. 6602 – Realizace veřejných zakázek, v oboru služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.