Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 22.10.2021 - 10.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1854, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3501 – Kapitálový trh, v oborech služby: 6. Finanční trh, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 20.10.2021 - 9.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2746, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3902 – Správní činnosti v oblasti daní, cel a hazardních her II, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 15.10.2021 - 1.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3655, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1702 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Ústí nad Labem.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 15.10.2021 - 1.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2092, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7206 – Prodej majetku a správa majetkových účastí, v oboru služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 14.10.2021 - 3.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2737, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc – příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 14.10.2021 - 8.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 621, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3701 – Vládní finanční statistiky a analýzy, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 14.10.2021 - 3.11.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3628, v odboru 30 – Personální, odd. 3002 – Personální činnosti, v oborech služby: 22. Legislativa a právní činnost, 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 14.10.2021 - 29.10.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3036, v odboru 30 – Personální, odd. 3003 – Systemizace, výběrová řízení a PIS, v oboru služby: 63. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.