Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 5.8.2020 - 20.8.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků ESIF, FM 2930, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5209 – Audit OP Z a OP PPR, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení

Datum od-do: 3.8.2020 - 13.8.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2474, v odboru 57 – Bezpečnost a krizové řízení, odd. 5701 – Krizové řízení, v oboru služby: 20. Bezpečnost práce se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF) v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 31.7.2020 - 17.8.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – specialista/ka v oblasti IT se zaměřením na audit dotačních prostředků poskytovaných EU v rámci politiky soudržnosti (ESIF), FM 2826, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5203 – Koordinace auditů ESIF, v oborech služby: 3. Audit, 28. Informační a komunikační technologie, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 – Hospodářská politika

Datum od-do: 14.7.2020 - 10.8.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1941, v odboru 37 – Hospodářská politika, odd. 3704 – Makroekonomické predikce a strukturální politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace

Datum od-do: 14.7.2020 - 10.8.2020

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3617, v odboru 74 – Vnější vztahy a komunikace, odd. 7401 – Komunikace s médii, v oboru služby: 60. Ochrana osobních údajů se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.