Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Datum od-do: 13.1.2021 - 25.1.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 906, v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, odd. 1401 – Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce v sekci 04 – Finanční řízení a audit

Datum od-do: 12.1.2021 - 22.1.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně pro řízení sekce, FM 7, v sekci 04 – Finanční řízení a audit, v oborech služby: 1. Finance, 3. Audit, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 23 – Finanční

Datum od-do: 30.12.2020 - 29.1.2021

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 509, v odboru 23 – Finanční, odd. 2301 – Rozpočet resortu a správa programů kapitoly, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.