Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 15.6.2018 - 4.7.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1753, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 15.6.2018 - 25.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2379, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, odd. 2001 – Financování státu a řízení likvidity státní pokladny, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 15.6.2018 - 4.7.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3472, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, oddělení 7001 – Koordinace ICT resortu MF, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 32 – Daňová legislativa

Datum od-do: 15.6.2018 - 29.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2645, v odboru 32 – Daňová legislativa, odd. 3201 – Obecná daňová legislativa, v oborech služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 14.6.2018 - 28.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2178, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 14.6.2018 - 28.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1784, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 14.6.2018 - 28.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3115, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 13.6.2018 - 3.7.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2177, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 - Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 13.6.2018 - 3.7.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 942, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, oddělení 7003 – Finanční a kontrolní systémy, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 13.6.2018 - 3.7.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3145, v odboru 17 – Kontrola, oddělení 1706 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 6.6.2018 - 25.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2450, v odboru 35 – Finanční trhy II, oddělení 3502 – Platební služby a tržní infrastruktura, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 1.6.2018 - 21.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na audit prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU, FM 2400, v odboru 52 – Auditní orgán, odd. 5202 – Audit EÚS, v oborech služby: 3. Audit, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 1.6.2018 - 21.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 471, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7202 – Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 31.5.2018 - 20.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 458, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7201 – Majetkové, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Vrchní ministerský rada v odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 31.5.2018 - 20.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2682, v odboru 72 – Státní majetek, odd. 7201 – Majetkové, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Ministerský rada v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

Datum od-do: 30.5.2018 - 29.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 379, v odboru 19 – Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, odd. 1903 – Financování dopravy, průmyslu a místního rozvoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Datum od-do: 30.5.2018 - 29.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3396, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1002 – Tiskové a zahraniční protokol, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 25.5.2018 - 25.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3011, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2702 – Finanční stabilita a dohled, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně v sekci 06 – Veřejné rozpočty

Datum od-do: 23.5.2018 - 22.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – náměstek/náměstkyně sekce 06 – Veřejné rozpočty, FM 5, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost a 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 23.5.2018 - 22.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 - Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace a 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 10 – Kancelář ministra

Datum od-do: 18.5.2018 - 18.6.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2300, v odboru 10 – Kancelář ministra, odd. 1003 – Informační kancelář, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 33. Systém veřejné správy se služebním působištěm Praha.