Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 18.9.2019 - 8.10.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada - kontrolor/kontrolorka, FM 3313, v odboru 17 Kontrola, odd. 1708 - Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště III., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 58 – Mezinárodní vztahy

Datum od-do: 17.9.2019 - 7.10.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3480, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, odd. 5804 – Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, v oboru služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Datum od-do: 17.9.2019 - 27.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 223, v odboru 14 – Rozpočtová politika společensky významných odvětví, odd. 1402 – Kultura, vzdělávání a podpora výzkumu a vývoje, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na auditní činnosti při ověřování finanční podpory ESIF v odboru 52 – Auditní orgán

Datum od-do: 17.9.2019 - 2.10.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – auditor/auditorka se zaměřením na auditní činnosti při ověřování finanční podpory ESIF, FM 2798, v odboru 52 – Auditní orgán, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie

Datum od-do: 10.9.2019 - 30.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1651, v odboru 53 - Záležitosti Evropské unie, odd. 5304 - Evropské a mezinárodní právo, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 22. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 17 - Kontrola

Datum od-do: 9.9.2019 - 30.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3123, v odboru 17 - Kontrola, odd. 1706 - Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo odborný referent/vrchní referent v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 5.9.2019 - 25.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent, FM 1801, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 - Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 27. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 23 - Finanční

Datum od-do: 2.9.2019 - 23.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 507, v odboru 23 - Finanční, odd. 2302 - Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 30.8.2019 - 30.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3613, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7001 - Strategické řízení ICT resortu MF, v oboru služby: 28. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 37 - Hospodářská politika

Datum od-do: 28.8.2019 - 23.9.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2724, v odboru 37 - Hospodářská politika, odd. 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politiky, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.