Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 18 – Nepřímé daně

Datum od-do: 14.11.2019 - 25.11.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 328, v odboru 18 – Nepřímé daně, odd. 1801 – Daň z přidané hodnoty, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničním, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 11.11.2019 - 21.11.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3230, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7005 – Architektonická kancelář a podpora projektového řízení, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 11.11.2019 - 21.11.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, FM 3408, v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, odd. 7005 – Architektonická kancelář a podpora projektového řízení, v oboru služby: 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada – auditor/ka finanční podpory z prostředků AMIF a ISF v odboru 52 - Auditní orgán

Datum od-do: 1.11.2019 - 21.11.2019

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada - auditor/ka finanční podpory z prostředků AMIF a ISF, FM 3397, v odboru 52 - Auditní orgán, odd. 5210 - Audit OP R a dalších programů, v oborech služby: 3. Audit, 38. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.