Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní referent/rada v odboru 13 – Hospodářská správa

Datum od-do: 15.11.2018 - 5.12.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada, FM 3582, v odboru 13 – Hospodářská správa, odd. 1304 – Podatelna a správní archiv, v oboru služby: 35. Archivnictví a spisová služba se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky

Datum od-do: 15.11.2018 - 5.12.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 3438, v odboru 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, odd. 4303 – Implementace finančních nástrojů, v oboru služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 39 – Správní činnosti

Datum od-do: 15.11.2018 - 5.12.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 1328, v odboru 39 – Správní činnosti, odd. 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 48 – Kancelář státního tajemníka

Datum od-do: 15.11.2018 - 26.11.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 48 – Kancelář státního tajemníka, FM 3351, v oborech služby: 29. Legislativa a právní činnost, 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 14.11.2018 - 27.11.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3321, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1705 – Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 45 – Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Datum od-do: 7.11.2018 - 7.12.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 2302, v odboru 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci, odd. 4501 – Příprava realizace ekologických závazků, v oborech služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 46. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek se služebním působištěm Praha.