Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 22.1.2018 - 12.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3547, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1703 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště II, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Ústí nad Labem.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 22.1.2018 - 12.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3552, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1708 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště III, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 22.1.2018 - 12.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3548, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1704 – Přezkum hospodaření: Regionální pracoviště III, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Olomouc.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 22.1.2018 - 12.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3550, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1707 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II, v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Jihlava.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 35 – Finanční trhy II

Datum od-do: 16.1.2018 - 5.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 754, v odboru 35 – Finanční trhy II, odd. 3504 – Pojišťovnictví a penzijní produkty, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 30 – Personální

Datum od-do: 16.1.2018 - 25.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení, FM 3583, v odboru 30 – Personální, odd. 3006 – Správa PIS a dalších systémů, v oboru služby: 78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 27 – Finanční trhy I

Datum od-do: 16.1.2018 - 5.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2177, v odboru 27 – Finanční trhy I, odd. 2703 Bankovnictví, v oborech služby: 7. Finanční trh, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo ministerský rada v odboru 17 – Kontrola

Datum od-do: 12.1.2018 - 1.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada, FM 3174, v odboru 17 – Kontrola, odd. 1706 – Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště I., v oboru služby: 3. Audit se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování

Datum od-do: 10.1.2018 - 11.3.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 2047, v odboru 26 – Majetkové daně, daň silniční a oceňování, odd. 2601 – Majetkové daně a daň silniční, v oboru služby: 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví

Datum od-do: 29.12.2017 - 28.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 582, v odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, odd. 2803 – Metodika účetnictví veřejného sektoru a správa CSÚIS, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 22.12.2017 - 15.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 7001 – Koordinace ICT resortu, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, FM 3602, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 72 – Státní majetek

Datum od-do: 22.12.2017 - 31.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 72 – Státní majetek, FM 3596, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky, ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oborech služby: 1. Finance, 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 71 – Legislativa a sporné agendy

Datum od-do: 22.12.2017 - 31.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 71 – Legislativa a sporné agendy, FM 3594, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oborech služby: 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 29. Legislativa a právní činnost se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení v odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 22.12.2017 - 15.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení 7004 – Koordinace strategického rozvoje, v odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, FM 3604, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oborech služby: 36. Informační a komunikační technologie, 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 70 – Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost

Datum od-do: 22.12.2017 - 31.1.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost, FM 3601, v souladu se změnou systemizace schválenou Usnesením vlády České republiky ze dne 22. prosince 2017, č. 895, v oboru služby: 36. Informační a komunikační technologie se služebním působištěm Praha.

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datum od-do: 6.12.2017 - 4.2.2018

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada – ředitel/ředitelka odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, FM 2015, v odboru 20 – Řízení státního dluhu a finančního majetku, v oborech služby: 1. Finance, 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím, 7. Finanční trh se služebním působištěm Praha.