Novinky

Informace o přijatých a vyřízených stížnostech, peticích a podnětech za rok 2017

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Petice a stížnosti
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva

V roce 2017 bylo na ministerstvu přijato celkem 1291 podání, z toho 883 bylo evidováno v databázi „PeS“. Z těchto evidovaných podání bylo 318 postoupeno jiným správním orgánům z důvodu věcné nepříslušnosti ministerstva a 102 bylo anonymních, tj. podání bez konkrétních identifikačních údajů o osobě podatele.

Pro obsahovou nevyužitelnost bylo odloženo celkem 408 podání evidovaných v databázi „Odložená podání“. Tato podání byla nečitelná, zmatečná, nesrozumitelná, nebylo možné se v nich správně orientovat a nalézt podstatu věci, nebo byla odložena z jiného důvodu – např. pro hrubý, urážlivý a jinak nevhodný text. Jejich počet se zvyšuje.

Stejně jako v minulých letech převládala forma elektronického zasílání podání. Celkem bylo tímto způsobem přijato 537 podání, z toho formou e-podání (z elektronické adresy) 416 a datovou zprávou 121. V listinné formě (dopisem) bylo přijato 341 podání. Formu ústního podání při osobní návštěvě ministerstva využilo 5 podatelů, s nimiž byl sepsán záznam, který byl vložen do databáze „PeS“. Zaregistrován byl také 1 případ, kdy vzhledem k opakujícímu se agresivnímu chování stěžovatele byly vyhodnoceny jeho návštěvy jako bezpečnostní riziko pro zaměstnance, s následným zákazem vstupu do budovy ministerstva.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější