Novinky

Finanční a ekonomické informace 3/2019

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Růst tržní koncentrace v různých odvětvích v USA“. Text se věnuje jednomu z možných indikátorů intenzity tržního prostředí, růstu tržních podílů soustředěných mezi nízký počet firem, ke kterému dochází v USA v různých odvětvích. Jevu bývají přičítány některé nežádoucí důsledky, jako pokles investic a růst nerovností ve společnosti. Někteří autoři ho dávají do souvislosti s nedostatečnou regulací hospodářské soutěže.

Druhý článek pod názvem „Railbus nevznikne, aneb jak jedna zmařená fúze vyvolala klíčovou debatu o podobě vnitřního trhu EU“ přibližuje argumentaci ve prospěch či neprospěch v názvu zmíněné fúze, shrnuje komentáře k rozhodnutí Evropské komise v odborné literatuře a všímá si možných podob regulace hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu EU, zejména s ohledem na dva základní protichůdné pohledy akcentující potřebu vytvářet evropské šampióny, kteří by obstáli v globální konkurenci, na jedné straně a kladoucí důraz na zachování vnitroevropské konkurence na straně druhé.

Nejčtenější