Novinky

Finanční a ekonomické informace 4/2018

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové články, první nese název „Evropská směrnice o platebních službách PSD2: základní informace, podmínky úspěchu, vliv na model fungování bank a další ohlasy v tisku“ a přibližuje názory odborné veřejnosti na tento dokument, který vešel v účinnost v lednu letošního roku a do české legislativy jej zapracovává zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Od směrnice se mimo jiné očekává, že bude akcelerovat spolupráci velkých bank a fintechových start-upů.

Druhý článek pod názvem „Spravedlivé a efektivní zdanění digitální ekonomiky: návrhy Evropské komise“ shrnuje různě vyznívající komentáře v odborném tisku ke dvěma navrhovaným směrnicím týkajících se problematiky zdanění digitální ekonomiky v EU. První směrnice by přinesla dlouhodobé řešení prostřednictvím reformy pravidel pro korporátní daně tak, aby zisky byly evidovány a zdaňovány tam, kde mají firmy významnou interakci se svými uživateli. Druhá navrhovaná směrnice by přinesla řešení problematiky zdanění digitální ekonomiky zavedením dočasné daně z příjmů z digitálních aktivit jako nepřímé daně z obratu.

Nejčtenější