Novinky

Finanční a ekonomické informace 3/2018

oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna
oddělení 7403 - Informační podpora a knihovna

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Služby knihovny
  • Odborná knihovna

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový článek „Diskuse o deficitu amerického zahraničního obchodu na pozadí ohlášených cel USA na dovoz oceli a hliníku“. Věnuje se zahraničněobchodní strategii současné americké exekutivy a hodnocení jejího pohledu na škodlivost převisu dovozu zboží a služeb do USA nad jejich vývozem. Pozornost je věnována i dalším důvodům plánovaného uvalení cla, které Bílý dům uvádí - vystavení domácích producentů přebytečným kapacitám světové konkurence, bezpečnostní riziko zbrojního průmyslu závislého na zahraničních dodávkách a zánik pracovních míst v USA.
Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název „Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II): ohlasy v tisku, vliv na investiční výzkum, a další nadcházející regulace ve finančním sektoru“. Text přibližuje ohlasy na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/65/EU o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive), která vstoupila v platnost 3. ledna 2018, zejména na novou regulaci poplatků za výzkum investičních bank. Článek přibližuje pozadí konfliktu zájmů investičních analytiků, hodnocení účinnosti nových opatření a názory na jejich dopady.

Nejčtenější